Wij gebruiken cookies alleen voor de optimale werking van onze site.
Kwaliteit 

Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie 

Het is vanzelfsprekend dat ook onze praktijk geregistreerd is in het CKR register en behoud deze registratie door continu bij te scholen. 

Richtlijnen 

Het werken volgens richtlijnen vormt een belangrijk speerpunt in het kwaliteitsbeleid. Vanuit het KNGF zijn reeds een aantal richtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen vormen een referentiekader voor het methodisch, technisch handelen. 

Landelijke Database Fysiotherapie 

Onze praktijk werkt mee aan het KNGF programma 'Kwaliteit in Beweging' (KiB). Hiervoor leveren wij anonieme informatie aan de landelijke database Fysiotherapie om zo het gemeten resultaat van ons handelen te kunnen vergelijken met het landelijke resultaat. Deze feedback geeft ons een beeld waar wij kunnen bijsturen en verbeteren.

Patiëntervaringsonderzoek 

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang! Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen. 

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich ons aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen. Hier vind uw verder antwoord op veel gestelde vragen. Verder hieronder en filmpje met een eenvoudige uitleg. 

Wij zijn enorm trots op de uitslag van afgelopen jaren, met een algemene beoordeling van 9 of hoger. Met dank aan alle patiënten die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Voor ons een bevestiging dat onze werkwijze de juiste is.   
untitled untitled untitled untitled