Wij gebruiken cookies alleen voor de optimale werking van onze site.
Nadere uitleg over directe toegang en verwijzing

Directe toegang 

U heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. 

Verwijzing

In een aantal situaties is de directe toegang niet mogelijk en heeft u vooralsnog een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig. Dit is met name het geval voor behandelingen die vanuit de basisverzekering wordt vergoed en vallen onder de aandoeningen op de zogenaamde chronische Lijst. In dat geval is vaak bij een eerste diagnosestelling een verwijzing van een specialist nodig. In de meeste gevallen zijn verwijzingen maximaal 12 maanden geldig, u vindt dat in genoemde 'Chronische Lijst' vermeld. Veel verzekeraars vinden het dan nodig dat fysio- of oefentherapeuten opnieuw een verwijzing aan de arts vragen om voor verlenging in aanmerking te komen. U kunt dan terecht voor een vervolgverwijzing bij uw huisarts. Uw fysiotherapeut is daarvan precies op de hoogte en kan u daarin adviseren. Ook kunnen zij aangeven hoe dat zit bij uw verzekeraar.